Via het regresrecht (Wmo, art. 2.4.3) kan een gemeente de kosten van een voorziening verhalen op een derde die aansprakelijk is voor het ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. De VNG en het Verbond van Verzekeraars sloten een overeenkomst waarmee dit regresrecht voor 2018 wordt afgekocht.

De VNG en het Verbond van Verzekaars hebben sinds 2015 een dergelijke overeenkomst. De VNG betaalt de afkoopsom uit aan de gemeenten die deelnemen aan de regresovereenkomst.

Doel en reikwijdte

Het doel van de overeenkomst is gemeenten en verzekeraars te vrijwaren van complexe, vaak langdurige administratieve procedures die gepaard gaan met het verhalen van Wmo-kosten op verzekeraars. Alle vormen van aansprakelijkheid vallen onder de overeenkomst, ongeacht of het een verkeersongeval, een medische fout, een arbeidsongeval of welk ander ongeval dan ook betreft. Dit jaar nemen twee gemeenten niet deel aan de overeenkomst: Rozendaal en Noordwijkerhout.

Meer informatie