Ernstige misstanden zoals uitbuiting, illegaal werk, illegale bewoning en kinderen die niet veilig opgroeien. Het gebeurde op camping Fort Oranje. De gemeente Zundert zag zich genoodzaakt de camping te sluiten.

Het is niet overal zo ernstig, maar er zijn meer gemeenten die zorgen hebben over campings of vakantieparken op hun grondgebied. Ook in woonwijken zijn er misstanden. Daarover gaat één van de middagsessies bij het VNG Jaarcongres, georganiseerd door VNG team Inclusieve Samenleving.

Onaantastbaren

Maastricht ontwikkelde de aanpak 'De onaantastbaren'. In de sessie leggen we de aanpak en ervaringen van Zundert, Maastricht en een aantal gemeenten op de Veluwe, in Drenthe en Zeeland naast elkaar. We gaan op werkbezoek in Maastricht en krijgen een preview van het handboek met ervaringen van gemeenten. Denk daarbij aan handelingsperspectief voor juridische vraagstukken, manieren voor effectief communiceren en concrete acties in de uitvoering.

VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres wordt gehouden in Maastricht op dinsdag 26 en woensdag 27 juni. Het thema is dit jaar 'Over grenzen'. Problemen van deze tijd houden zich niet aan grenzen. Niet aan gemeente- of landsgrenzen en niet aan grenzen tussen vakgebieden en dossiers. Dat vraagt om bestuurders die over grenzen heen durven stappen. 

Meer informatie