Het is belangrijk om te laten zien wat het resultaat is van ingezette jeugdhulp. Outcome-monitoring helpt het gesprek tussen gemeenten en aanbieders over de kwaliteit van hulp te verbeteren. Over deze materie leest u meer in het Groeidocument proeftuinen implementatie outcome-monitoring in jeugdhulp.

Goed zicht op de resultaten van jeugdhulp is belangrijk omdat er veel geld in omgaat, maar ook omdat zichtbaar moet zijn wat het effect is van een begeleiding of behandeling. Outcome-monitoring is een nuttig middel om steeds betere hulp te realiseren. Gemeenten zijn verplicht om in hun beleidsplan op te nemen welke outcome-indicatoren voor jeugdvoorzieningen zij hanteren.

Eén keer gegevens leveren aan CBS

Momenteel verkennen VNG, brancheorganisaties, CBS en een aantal gemeentelijke proeftuinen hoe ze de outcome-indicatoren kunnen toevoegen aan de beleidsinformatie Jeugd die jeugdhulpaanbieders aan het CBS leveren. Jeugdhulpaanbieders kunnen dan één keer de gegevens leveren en vervolgens de spiegelrapportages delen met hun financiers (gemeenten).

  • Het Rijk biedt gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de scores op de indicatoren te verzamelen via de beleidsinformatie die aanbieders toch al aan het CBS leveren. Het CBS levert op zijn beurt aan de aanbieders spiegelrapportages over de gegevens, die de aanbieders weer kunnen benutten in het kwaliteitsgesprek met de gemeenten.
  • Het verzamelen van deze gegevens, het rapporteren daarover en het gebruik is geen sinecure. Het roept de nodige logistieke en inhoudelijke vraagstukken op, het is balanceren tussen het profijt van kennisverzameling en administratie last en het vraagt om een goede bewaking van de privacy van cliënten. Daarom zijn er proeftuinen ingericht om antwoord te vinden op deze vraagstukken.

De vragen en oplossingen die tijdens dit traject opkomen leest u in onderstaand groeidocument dat regelmatig aangevuld wordt met nieuwe informatie.

Groeidocument en PIA

Het groeidocument bevat het inhoudelijk kader, zodat iedereen goed geïnformeerd is. In het PIA wordt per item gekeken hoe privacygevoelig het is en dan volgt een oordeel.

Zie ook

 

 

.