Aan gemeenten wordt gevraagd om ouders met een tijdelijke Wlz-indicatie te ondersteunen door middel van SMI (sociaal medische indicatie) tot 1 januari 2023.

In de kamer is een amendement aangenomen om ook gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een tijdelijke Wlz-indicatie heeft recht te gaan geven op kinderopvangtoeslag. Omdat dit nog verder in de uitvoering moet worden uitgewerkt, zal dit ingaan op 1 januari 2023. Gemeenten worden gevraagd om tot die tijd deze ouders (met een tijdelijke Wlz-indicatie) te (blijven) ondersteunen door middel van SMI.

Voor ouders met een permanente Wlz-indicatie regelt het wetsvoorstel dat gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een permanente Wlz-indicatie heeft recht krijgen op kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2021. 

Meer informatie