Mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar die nu al gebruikmaken van (gemeentelijke) vervoersvoorzieningen, kunnen deze ook gebruiken om naar een GGD-vaccinatielocatie te reizen. Ook als zij normaal gesproken een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeft dat in dit geval niet.

Bovendien komen de hiervoor gemaakte kilometers niet ten laste van een eventueel kilometerbudget dat zij van de gemeente hebben gekregen voor sociaal-recreatieve doeleinden. 
 
Extra kosten die gemeenten voor deze tijdelijke inzet maken, worden meegenomen in het algemene onderzoek naar de meerkosten 2021 voor gemeenten als gevolg van COVID-19, verbijzonderd voor het doelgroepenvervoer. Staande afspraak is dat het Rijk meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen, vergoedt aan gemeenten.  

Meer informatie