Gedurende 30 jaar zette Jan Mans zich als burgemeester in voor het lokaal bestuur. In 2000 werd hij landelijk bekend vanwege zijn krachtige optreden na de vuurwerkramp in Enschede. Bij de VNG wordt hij vooral herinnerd om zijn grote inzet voor de idealen van een (federaal) sterk Europa.

Mans´ verdienstelijk werk als crisismanager, opperbevelhebber en burgervader zorgde ervoor dat hij in 2005 de Prijs der Gemeenten ontving. Bij zijn werk als burgemeester heeft hij nadrukkelijk over de grenzen heen willen kijken. Hij was een bevlogen vertegenwoordiger van de gemeenten in internationale (Europese) organen, hetgeen zich vertaalde in zijn voorzitterschap van de Raad der Europese Gemeenten en Regio’s (REGR), sectie Nederland en voorzitter van de Nederlandse delegatie bij het Congres van de Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa. Hij heeft een beslissende rol gespeeld in de totstandkoming van de fusie tussen de REGR en de VNG. We hebben Jan leren kennen als een buitengewoon vriendelijke en goede bestuurder met niet alleen veel oog voor crisismanagement en Europese idealen, maar vooral ook voor de mensen met wie hij werkte. Zijn toewijding om voor ‘zijn’ personeel bij de opgebouwde organisatie van REGR Nederland het beste te bedingen was mooi om mee te hebben gemaakt.

Jan Mans overleed donderdagavond 18 februari. We wensen zijn naasten veel sterkte.