Econoom Otto Raspe besprak tijdens de VNG Bestuurdersdag twee centrale trends: regionalisering en welvaartsperspectief. Na afloop sprak Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, met enkele gasten over de aanpak op gemeentelijk en regionaal niveau. 

Otto Raspe en publiek met in beeld een dia van zijn presentatie

foto's: Corne Houwaard

Brede Welvaartsindicator

Aan de hand van de Brede Welvaartsindicator (BWI) legde Raspe uit waarom brede welvaart niet alleen afhankelijk is van economische groei. Als het Bruto Binnenlands Product (BBP) niet wordt gespecificeerd naar regio’s kunnen we volgens hem de welvaart in ons land niet meer borgen. De BWI gaat uit van elf dimensies. Raspe stelde legde hierover paar vragen aan de aanwezigen die direct konden reageren via een app.

BBP versus BWI

Raspe vergeleek de groei van het BBP ten opzichte van de BWI. De BWI geeft een genuanceerd beeld van de welvaartsgroei, terwijl het BBP alleen van economische groei uitgaat. In de BWI komen bovendien de regionale verschillen duidelijk naar voren.

Verschillen in opgaven tussen krimpregio’s en groeiregio’s

In de krimpgebieden met een hoge brede welvaart is de opgave vooral om de economie aan te jagen, waar in de groeiregio’s vooral de opgave ligt om te werken aan veiligheid, milieu en gezondheid.

Volgens de aanwezigen is beleid het meest effectief op regioniveau, en moet dat vooral worden gericht op de dimensies waar inwoners belang aan hechten.

Dit bevestigt de boodschap van Raspe: 'Ga samen werken aan de brede welvaartsagenda, waarbij je niet meer werkt met het BBP, maar uitgaat van de elf dimensies en de verschillende regionale opgaven. Zoek hierin de juiste partners'.

Samenwerken in de regio

Jantine Kriens ging vervolgens in gesprek met Otto Raspe, Chris Kuijpers, directeur-generaal van het ministerie van BZK en Renate Richters, wethouder van Eindhoven. Kuijpers bevestigde dat de regionale verschillen steeds groter worden, maar dat er wel een beweging gaande is om beter samen te werken in de regio.

Renate Richters en Jantine Kriens

Renate Richters in gesprek met Jantine Kriens

Richters: 'We zijn met de Regiodeal vooral bezig om voorzieningen te versterken en de samenwerking met onder andere het bedrijfsleven kunnen aangaan. Bijvoorbeeld om met technologische ontwikkelingen de gezondheid te bevorderen.'

Meer informatie