Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.

In de praktijk verwachten we dat er toch een beperkte vraag naar opvang voor een kwetsbare kinderen blijft bestaan, met name van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij kunnen in de praktijk niet allemaal tegelijk op school zijn, omdat zij onderling en met onderwijspersoneel 1,5 meter afstand moeten houden. We vragen gemeenten daarom om in de komende periode maatwerk te blijven leveren aan kwetsbare kinderen. Zo zorgen we met z'n allen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen.

Wij roepen ook (medewerkers van) gemeenten, scholen, kinderopvang, Veilig Thuis, leerplicht en jeugdzorg op om de nieuwe professionele verbanden en contacten die zijn gelegd in de afgelopen periode vooral in stand te houden als we teruggaan naar het nieuwe normaal.