De verkoop en het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel leveren vaak hinder en overlast op. Hoewel het bezit en gebruik tot nu toe niet verboden zijn, hebben gemeenten een aantal (juridische) mogelijkheden om hiertegen op te treden. In een ledenbrief zet de VNG deze opties op een rij.

Overlast

Het gebruik van lachgas leidt vaak tot zwerfvuil, geluidsoverlast en ander onwenselijk gedrag. Ook brengt lachgas als recreatief roesmiddel aanzienlijke risico’s mee voor de individuele gezondheid én voor de volksgezondheid. Verder zorgen gebruik van lachgas in het verkeer en het vervoer van lachgas voor onveilige situaties op de weg. 

Juridische mogelijkheden

De overlast en gezondheidsrisico’s waren voor het kabinet redenen om aan te kondigen dat lachgas zal worden geplaatst op lijst II behorende bij de Opiumwet. Hierdoor wordt onder meer de verkoop, het vervaardigen en het bezit van lachgas verboden. De VNG steunt dit verbod. 

Los van die aangekondigde wijziging van de Opiumwet kunnen gemeenten op dit moment al optreden tegen oneigenlijk gebruik van lachgas, als er overlast ontstaat in de openbare ruimte. In de ledenbrief leest u alle mogelijkheden.

Meer informatie