In 2019 heeft het ministerie van SZW een wetswijziging aangekondigd om de individuele studietoeslag voor jongeren met een beperking landelijk gelijk te trekken en vast te stellen op maximaal € 300 per maand. De VNG ondersteunt dit voorstel. 

De behandeling van de wetswijziging is onlangs opnieuw op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld. Daarom vragen VNG en het ministerie van SZW gemeenten om, waar mogelijk, alvast in de geest van het wetsvoorstel en de harmonisatie van bedragen voor de studietoeslag, de individuele studietoeslag te verhogen naar € 300 per maand.

Verschillen

Gemeenten kunnen een toeslag verstrekken aan studenten die vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie. Gemeenten hebben tot de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving de beleidsvrijheid om de hoogte van deze toeslag te bepalen. Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond CNV Jongeren blijkt dat de individuele studietoeslag voor jongeren met een beperking per gemeente verschilt en in diverse gemeenten minder dan € 300 per maand bedraagt.

Doen wat kan

Wij horen van diverse gemeenten dat zij de verhoging van de studietoeslag steunen. Tegelijkertijd zien we ook dat de druk op gemeenten momenteel enorm is vanwege de uitvoering van extra regelingen en steunpakketten die erbij zijn gekomen, zoals TONK, Tozo en het opzetten van regionale mobiliteitsteams. Dit leidt tot veel extra werk voor gemeenten, zowel op het gebied van beleid als uitvoering. Wij hebben er daarom begrip voor dat, ondanks de goede intenties, gemeenten nog niet allemaal zijn toegekomen aan het aanpassen van het beleid voor de individuele studietoeslag.