De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokkenen zich in om dit via voorlichting, preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen mooi en veilig feest te laten zijn, zonder geweld en vernielingen. 

De VNG wil gemeenten hierin graag ondersteunen door te zorgen dat op een eenvoudige manier goede voorbeelden en instrumenten kunnen worden gedeeld.

Oproep aan gemeenten

Net als vorig jaar roepen we gemeenten op om hun goede voorbeelden en instrumenten met elkaar te delen. Denk aan een plan van aanpak Oud en Nieuw, een besluit voor een verbodsgebied voor vuurwerk, een communicatieplan, een beleidsplan of document over samenwerking, maar ook een website of voorlichtingsfilmpje. Er is veel geschikt om als praktijkvoorbeeld te delen met collega’s!

Mogelijke onderwerpen

Naast vuurwerk (inclusief carbidschieten, vreugdevuren, wensballonnen) gaat het om zaken als (het voorkomen van) overlast/managen van overlastplegers, (het voorkomen van) vernielingen en een veilige publieke taak. Maar ook om: preventie, voorlichting/communicatie en het organiseren van samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten, politie, brandweer en justitie 

Publicatie op VNG.nl

De voorbeelden stellen we beschikbaar via de VNG-website, dossier Jaarwisseling en vuurwerk.

Hoe aanleveren?

Lever uw voorbeeld(en) aan via praktijkvoorbeelden@vng.nl.

Om de voorbeelden zo snel te kunnen verwerken, is het voor ons handig als u in de mail kort vermeldt:

  • De betrokken gemeente(n).
  • Het jaar van publicatie.
  • Het thema (bijvoorbeeld: jaarwisseling algemeen, vuurwerk, overlastplegers, vernielingen, veilige publieke taak).
  • Het soort voorbeeld (bijvoorbeeld: beleidsdocument, plan van aanpak, besluit, website, filmpje).
  • Eventueel een contactpersoon (als er iemand is die over het voorbeeld benaderd kan worden.

Ook handig voor collega’s is een korte toelichting van een paar zinnen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!