De VNG roept u op de bewerkersovereenkomst met het Inlichtingenbureau (IB) en VECOZO te ondertekenen. In de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo versturen gemeenten en aanbieders elkaar digitale berichten voor zorgtoewijzing en declaratie. Het IB en VECOZO verwerken deze iWmo- en iJw-berichten voor u.

De privacywetgeving vereist dat u daarvoor een bewerkersovereenkomst sluit.

Nieuwe bewerkersovereenkomsten

In 2015 hebben alle gemeenten een bewerkersovereenkomst getekend. Door aanpassingen in de privacywetgeving (meldplicht datalekken en komst van de AVG), zijn deze overeenkomsten aan actualisering toe. Het IB en VECOZO hebben daarom, samen met de VNG, nieuwe bewerkersovereenkomsten opgesteld. In onze ledenbrief gaan wij hier uitgebreid op in.

Een aantal belangrijke wijzigingen

Ten opzichte van de huidige bewerkersovereenkomsten zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

  • Opname van actuele keten brede afspraken
  • Opname van bepalingen bij een eventuele beëindiging van de verwerkersovereenkomst
  • Geactualiseerde bepalingen over informatiebeveiliging en audit
  • Meer uitgebreide bepaling ten aanzien van de meldplicht datalekken
  • Vernieuwde aansprakelijkheidsbepaling.

Verzoek overeenkomsten ondertekend te retourneren

Wij vragen u onderstaande overeenkomsten met de Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO te ondertekenen en beide overeenkomsten naar het Inlichtingenbureau terug te zenden, naar adres:

Stichting Inlichtingenbureau
Postbus 19247
3501 DE Utrecht

Vragen?

Voor vragen over de geactualiseerde bewerkersovereenkomst van het Inlichtingenbureau, de inhoud van deze brief of de diensten van IB of VECOZO:

Voor vragen over geactualiseerde bewerkersovereenkomst van VECOZO:

Meer informatie

Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO (Ledenbrief, 20 februari 2018)

Bijlage(n):