Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) is weer begonnen met het verzamelen van  gegevens voor de Atlas van lokale lasten. Hiervoor ontvangt elke gemeente een vragenlijst. Wij vragen alle gemeenten om deze zo snel mogelijk in te vullen. 

Het COELO publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten. De Atlas is hét jaarlijkse overzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke en andere decentrale belastingen. Gemeenten krijgen regelmatig verzoeken van derden (bijv. belangenorganisaties, consumentenprogramma’s en nieuwsmedia) om gegevens te verstrekken die in de Atlas van het COELO te vinden zijn.

De VNG adviseert gemeenten om bij dergelijke verzoeken altijd naar de Atlas te verwijzen. Verwijzen naar een eenduidige bron door alle gemeenten is duidelijker en efficiënter.

Vragenlijst invullen

Elke gemeente ontvangt als het goed is via de mail een vragenlijst (Excel-bestand). Het is voor de VNG en andere partijen belangrijk dat de Atlas zo snel mogelijk wordt gepubliceerd. Zo ontstaat snel duidelijkheid over de ontwikkelingen bij gemeenten en wordt voorkomen dat er discussies worden gevoerd over cijfers die niet kloppen. Wij willen u daarom vragen deze vragenlijst, zo snel mogelijk nadat de tarieven zijn vastgesteld, in te vullen en naar COELO terug te sturen.

Heeft uw gemeente geen vragenlijst ontvangen? Neem dan contact op met Linda Toolsema van het COELO (050-363 3707 of mail naar COELOvragenlijst@rug.nl).

Meer informatie