De VNG en Movisie willen weten hoe het ervoor staat met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Om ontwikkelingen inzichtelijk te maken, voeren we voor de derde keer een 'flitspeiling' uit. We vragen alle gemeenten om deze enquête in te vullen. Dit kan tot 31 januari.

Uit de nul- en eenmeting (in 2018 en 2019) bleek dat steeds meer gemeenten werk maken van het VN-verdrag Handicap.

Ervaren knelpunten

Meer gemeenten laten ook weten last te hebben van conflicterende regelgeving: vaak wordt het Bouwbesluit genoemd. Bovendien ervaren meer gemeenten knelpunten bij het betrekken van ervaringsdeskundigen. Mogelijk betekent dit dat juist doordat gemeenten ermee aan de slag zijn gegaan, het betrekken van inwoners met een beperking meer als knelpunt naar boven komt.

Doel van de derde meting

Door het doen van een derde meting, kunnen we nog beter de ontwikkelingen zien en inspelen op (nieuwe) knelpunten. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk gemeenten de enquête invullen. Niet alleen zodat de conclusies beter gefundeerd zijn, maar ook omdat de VNG inspeelt op ingebrachte opmerkingen. Bij voorbaat alvast dank voor uw medewerking!

Meer informatie

Ter informatie en voor het overzicht hieronder alle vragen in een PDF:

Let op, vul de vragenlijst online in via: