De VNG roept gemeenten op om deel te nemen aan een enquête op opdracht van het ministerie van EZK over de rechtsberscherming van inschrijvers bij aanbestedingen.

Bij ontevredenheid in een aanbestedingsprocedure kunnen (potentiële) inschrijvers een beroep doen op rechtsbescherming. Er zijn signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. In opdracht van het ministerie van EZK worden ondernemers, aanbestedende diensten, branche organisaties en experts hierover geënquêteerd. Ook de mening van gemeenten wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie