De groep ouderen vormt een steeds groter deel van onze samenleving en ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. De VNG roept het Rijk op deze dubbele vergrijzing als een gezamenlijk vraagstuk te zien en de stijgende zorgvraag samen te verkennen.

Samen met enkele gemeenten maakten we alvast een mini-prognose die laat zien dat gezamenlijk onderzoek met het Rijk nodig is.

Stijgende zorgvraag

De vergrijzing van Nederland betekent veel voor de (toekomstige) uitvoering bij gemeenten. Door de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag staan gemeenten de komende jaren voor een forse uitdaging: zij willen ook in de toekomst goed blijven zorgen voor hun ouderen. Gemeenten ervaren nu al dagelijks de toenemende druk vanwege dit soort ontwikkelingen, we willen dit samen met het Rijk en samenwerkingspartners oplossen.

Meer informatie

De Volkskant publiceerde vandaag een interview over de gevolgen van de vergrijzing met Sven de Langen, wethouder in Rotterdam en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.