In een brief aan minister Wiebes (EZK) roepen zestien organisaties, waaronder de VNG, op om de huidige salderingsregeling aan te houden tot 2023. Door de aangekondigde versnelde verandering voor 2020 stoppen investeerders nu al met financiering van zonnepanelen, aldus de organisaties.

Huurders, scholen, sportverenigingen en eigenaren van ander maatschappelijk vastgoed zijn in toenemende mate zonnepanelen aan het plaatsen, dankzij de huidige salderingsregeling. Terwijl voor woningcorporaties het behoud van de saldering van groot belang is, omdat die er mede voor zorgt dat de woonlasten betaalbaar blijven. Zeker voor de nul-op-de-meter (NOM) woningen.

Verlies draagvlak onder bevolking niet

Saldering is ook dé regeling voor grote groepen ‘gewone’ burgers. Het creëert draagvlak en enthousiasme voor besparing. Nu de energietransitie moet versnellen is het niet verstandig het draagvlak onder de bevolking te verliezen. Het vroegtijdig afschaffen van de salderingsregeling draagt daar niet toe bij, zeker niet nadat minister Kamp eerder heeft toegezegd de regeling tot 2023 in stand te houden.

Nieuwe regelingen voor 2023 zijn geen optie

Als mensen in hun eigen huis opslagcapaciteit hebben en op die manier overdag energie kunnen opslaan en ’s avonds weer gebruiken, zal salderen waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Maar, betaalbare opslag is nog niet aanwezig en wordt vóór 2020 ook niet verwacht. Daarnaast is voor het opzetten en ontwerpen van alternatieve regelingen meer tijd nodig, een overhaast invoeren per 2020 is dan ook geen optie, aldus de organisaties.

Meer informatie