'Stel duidelijke kaders op voor initiatiefnemers.' Deze oproep aan gemeenteraden deed Thijs van Mierlo, directeur van het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), tijdens de Inspiratiebijeenkomst Aan de slag met Right to Challenge op 7 mei in Utrecht.

Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, pleitte voor het versterken van het eigenaarschap van inwoners om ze weer meer  grip te geven op hun eigen leefomgeving. Right to Challenge is het overnemen van (een deel van) een gemeentelijke taak door (organisaties van) bewoners.

Rapport en inspriatiegidsen

Tijdens de bijeenkomst werd het eindrapport van de Universiteit van Leiden over Right to Challenge gepresenteerd met daarin een aantal handelingsperspectieven. Daarnaast werden inspiratiegidsen en een routekaart uitgereikt die burgers en gemeenten ondersteunen bij het inzetten van het Right to Challenge.

Meer weten?

Wilt u meer weten weten over Right to Challenge en uw rol als gemeenteraad bij bewonersinitiatieven, neem dan contact op met het programma Democratie in Actie. Het makkelijkste kan dat via Mathilde.vandeVen@vng.nl of 06 - 575 93 276. Met andere vragen over versterking en vernieuwing van de lokale democratie kunt u terecht bij info@lokale-democratie.nl

Meer informatie