Het kabinet wil kansenongelijkheid in het onderwijs bestrijden. Wij - een groot aantal partijen, waaronder de VNG - maakten een plan om kansengelijkheid voor álle peuters te realiseren. Onze gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer is: betrek dit model in het AO op 15 maart.

Ons alternatief: kansengelijkheid voor álle peuters

Het kabinet erkent met zijn extra investering in de voorschool het belang van peutervoorzieningen. Wij – VNG, PO-Raad, SWN, BK, BMK en BOinK – juichen dat toe, maar de keuze om alleen te investeren in peuters met een achterstand is niet genoeg! Wij hebben een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren.

Tweede Kamer, betrek ons plan in het debat over onderwijsachterstandenbeleid op 15 maart.

Wij ontwikkelden een model, waarmee - binnen de financiële kaders van het Regeerakkoord - een integrale voorziening voor álle peuters kan komen in álle gemeenten van Nederland, inclusief de gewenste uitbreiding van 10 naar 16 uur per week.

  • Ons model gaat uit van reële kosten van kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen en versterkt de doorgaande leerlijn naar het primair onderwijs. Daarbij blijft genoeg ruimte om ook te blijven investeren in kansengelijkheid in het primair onderwijs.
  • Tegelijkertijd voorkomen we met dit model de nadelige financiële gevolgen van de herverdeling.

Wij vragen de Tweede Kamercommissie om de minister te adviseren de mogelijkheden van dit model samen met alle partijen verder in kaart te brengen.

Een goed model dat én leidt tot gewenste resultaten in het regeerakkoord én leidt tot een integrale voorziening voor alle peuters én dat afbraak van voorzieningen voorkomt.

Effectief onderwijsachterstandenbeleid

Het is belangrijk dat álle gemeenten effectief onderwijsachterstandenbeleid voeren. Het kabinet stelt een herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen tussen gemeenten en tussen schoolbesturen voor. Het CBS heeft daarvoor een nieuwe indicator ontwikkeld. Op basis van deze indicator zijn vijf scenario’s uitgewerkt. De VNG ondersteunt de uitgangspunten van de nieuwe indicator, en de noodzaak voor een aantal gemeenten om meer geld te krijgen dan nu het geval is.

De minister legt in zijn brief van de minister geen verbinding tussen de scenario’s en de kosten van het door gemeenten en scholen te voeren onderwijsachterstandenbeleid. Dus is  de vraag in hoeverre de scenario’s effectief onderwijsachterstandenbeleid in alle gemeenten mogelijk maken. Voor verschillende scenario’s geldt dat ze voor sommige gemeenten en scholen tot een korting op het budget leiden. Voor hen leidt de herverdeling niet tot investeren, maar tot fors bezuinigen.

Meer informatie

Zie ook