Op maandag 30 november bespreekt de Tweede Kamer het onderdeel Media van de OCW-Begroting 2021. De VNG vraagt via een position paper aandacht voor de coronacrisis en de versterking van lokale media.

Hieronder ziet u een samenvatting van de aandachtspunten die we in de position paper aan de Kamer meegeven:

Coronacrisis

  • Tijdelijk Steunfonds: ook in 2021 duren financiële problemen lokale media voort.
  • NOW-problematiek: laat aanvullende steun echt aanvullend zijn.

Versterking lokale media

  • Financiële nood: bredere steun voor een pluriform geluid.
  • Beleidsmatige urgentie: professionalisering is nodig in tijden van desinformatie en polarisatie.
  • Actualisatie rijksbeleid: volwaardige taken en middelen voor lokale omroepen in nieuwe kabinet

Meer informatie