De Tweede Kamer behandelt op 6 en 8 november de Begroting Economische Zaken en Klimaat. Naar aanleiding hiervan vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vijf onderwerpen: aardgasvrije wijken, het Klimaatakkoord, de Regionale energiestrategieën, kleine aardgasvelden, en 'markt en overheid'.

In een position paper 'Opmerkingen VNG bij de Begroting EZK' bepleiten we:

  • Gemeenten de bevoegdheid te geven bestaande wijken aan te wijzen om van het aardgas af te gaan.
  • Een Klimaatakkoord dat zorgt voor haalbaarheid en betaalbaarheid.
  • Concrete afspraken met gemeenten om de energietransitie te realiseren.
  • Een goed schadeprotocol voor de kleine gasvelden.
  • Voorkom overbodige extra administratieve lasten en belemmeringen terwijl van gemeenten gevraagd wordt initiatief te tonen. 

De VNG is tegen een aanscherping van de Wet markt en overheid. De evaluatie van de wet laat niet zien dat aanscherping nodig is.

Meer informatie

Kijk voor onze inbreng op de overige begrotingshoofdstukken op: