De VNG werkt aan een wijziging van de modelverordening Huisvestingswet inzake de opkoopbescherming. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar.

De modelverordening wordt naar verwachting in januari 2022 naar de gemeenten gestuurd.

Wijziging van de Huisvestingswet en VNG-modelverordening

Inmiddels ligt een nieuwe wetswijziging van de Huisvestingswet voor naar aanleiding van de evaluatie van de Huisvestingswet.

De in deze wetswijziging voorgestelde wijzigingen hebben tot doel om de mogelijkheden voor woonruimteverdeling en -voorraadbeheer verder te verbeteren. Gemeenten kunnen in hun huisverordening regels stellen met betrekking tot woonruimteverdeling. Met de voorgestelde wetswijziging worden wijzigingen voorgesteld die raken aan het verlenen van voorrang op basis van lokale binding, het verlenen van voorrang aan beroepsgroepen en het toewijzen van goedkopere koopwoningen.

Hoewel gemeenten al de mogelijkheid hebben om via een doelgroepenverordening te regelen dat woningen in de categorie sociale koop worden gebouwd (op grond van de Wet ruimtelijke ordening), kunnen zij niet regelen dat deze woningen ook daadwerkelijk bewoond gaan worden door mensen die tot de doelgroep behoren. Dat wordt nu met deze wetswijziging geregeld.

Internetconsultatie

De wetswijziging is in consultatie gegaan:

De VNG gaat reageren op het wetsvoorstel.