Per 1 januari 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. In februari 2020 worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de veranderingen voor pgb-houders die vanaf 1 januari 2021 zorg ontvangen vanuit de Wlz.  

Met onderstaande informatie kunt u als gemeente uw pgb-houders beschermd wonen informeren over deze bijeenkomsten.