Het ministerie van BZK heeft de VNG geïnformeerd over de aanstaande openbaarmaking van de data van het CBS zoals die zijn gebruikt voor het onderzoek 'Zicht op Ondermijning fase 1'.

De minister van BZK heeft op 28 oktober het rapport 'Zicht op Ondermijning fase1' naar de Tweede Kamer gestuurd. (Zie onderaan dit bericht.)

Brief aan burgemeesters

Medio december stelt het CBS de data voor iedereen beschikbaar door het dashboard dat daarvoor is ontwikkeld open te stellen. Enkele dagen voorafgaand daaraan stuurt de minister van BZK een brief aan alle burgemeesters waarin dit wordt aangekondigd.

De brief zal worden vergezeld met de meest opvallende resultaten, zodat burgemeesters kunnen zien of hun gemeente prominent voorkomt in de fenomenen-analyse. Verder wordt een bijlage met QenA’s toegevoegd die kan helpen bij het beantwoorden van vragen aan het college na publicatie van de data.

Meer informatie