De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ons via een brief geïnformeerd over hoe om te gaan met het openbaar maken van besluitenlijsten, (ingekomen) raadsstukken en collegestukken, aanvragen, bezwaarschriften en beslissingen op bezwaar waarin persoonsgegevens van burgers zijn opgenomen.

De AP ontvangt namelijk veel signalen van burgers die hier bezwaar tegen maken. De AP is van oordeel dat de publicatie van de persoonsgegevens in deze stukken vaak op onjuiste grondslag plaatsvindt en dat om die reden de publicatie onrechtmatig is.

In haar brief gaat de AP nader in op het juridisch kader en het al dan niet kunnen gebruiken van artikelen uit de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet als wettelijke grondslag.

Op verzoek van de AP brengen wij de brief bij u onder de aandacht. Wij adviseren u de inhoud daarvan te bestuderen en te gebruiken in uw eigen gemeente.

Meer informatie