Hoe is, binnen de kaders die de Centrale Raad van Beroep stelt, (verdere) invulling mogelijk van de vernieuwing in het sociaal domein, in het bijzonder de hulp bij het huishouden? Het rapport ‘Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ gaat in op die vraag.

Het in november 2016 verschenen rapport is gebaseerd op een analyse in opdracht van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) i.s.m. gemeenten, de VNG en het ministerie VWS. Afgelopen voorjaar werd in drie bijeenkomsten het rapport  toegelicht.

Wmo in uitvoering

Het rapport en de bijeenkomsten waren het eerste onderdeel van 'Wmo 2015 in uitvoering', een gezamenlijk ontwikkeltraject van VWS, VNG en NDSD. Hierin lag de vraag voor wat er nodig is om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen en te versnellen (in samenhang met het bredere sociaal domein).

Voorbeelden

In het tweede deel van het traject zijn praktijkvoorbeelden verzameld van hoe (regionaal en lokaal) vraagstukken binnen de Wmo 2015 op vernieuwende wijze worden aangepakt. Deze voorbeelden vullen we nog aan.

Meer informatie

Het rapport, de presentatie die is gegeven tijdens de drie bijeenkomsten, de praktijkvoorbeelden, en een overzicht van onderzoeken om beleid voor hulp bij het huishouden objectief te onderbouwen, vindt u op onze speciale themapagina:

U treft op deze pagina ook veelgestelde vragen aan over 'Wmo 2015 in uitvoering' en informatie over de AMvB reële prijs Wmo (onder andere de VNG-handreiking).