Het vrijdag verschenen rapport van de SER, ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’, ondersteunt het VNG standpunt dat gemeenten financiële en beleidsmatige armslag nodig hebben om vluchtelingen naar werk te begeleiden.

In de verkenning, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benadrukt de SER wederom het belang van een effectievere ondersteuning om statushouders naar werk te begeleiden.

Maatwerk

Dit vereist maatwerk in beleid en uitvoering. De SER raadt bijvoorbeeld aan dat er een betere ondersteuningsstructuur moet komen waarin nieuwkomers begeleid worden door middel van lokaal maatwerk.

Gesprekken afgebroken

Voor veel problemen die de SER signaleert kan het nieuwe inburgeringstelsel een oplossing bieden. De VNG heeft het gesprek over dit nieuwe inburgeringstelsel met de minister afgelopen woensdag moeten afbreken omdat de minister geen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoerings-, invoerings- en programmakosten wilt.

Financiele onderbouwing

Zonder een goede financiële onderbouwing kunnen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de inburgering niet op zich nemen. Wij willen koste wat het kost voorkomen dat dit nieuwe stelsel mislukt.

Meer informatie