De Woningwet wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren, en maatschappelijke opgaven komen in de knel. Dit stelt de commissie-van Bochove, die in opdracht van Aedes een evaluatie van de Woningwet uitvoerde. De VNG heeft eerder hetzelfde vastgesteld.

Landelijke regels

Als de landelijke regels flexibeler zijn, kunnen knelpunten in de regionale woningmarkt makkelijker worden opgelost. Corporaties kunnen dan bijvoorbeeld met lokale partners afspreken dat het in hun werkgebied ook tot hun kerntaak behoort om te zorgen voor middeldure huurwoningen (van 700 tot 1.000 euro). De commissie doet in haar rapport een groot aantal aanbevelingen om de wet simpeler en praktischer toepasbaar te maken.

Evaluatie Woningwet: geef gemeenten, huurders en corporaties meer ruimte voor lokaal woonbeleid

Inzet VNG

De VNG heeft eerder ook vastgesteld dat meer lokaal of regionaal maatwerk een bijdrage kan leveren aan het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. Bij de huurmarkt kan gedacht worden aan lokaal vastgestelde inkomensgrenzen bij de toewijzing van corporatiewoningen; een differentiatie van de liberalisatiegrens en een regionale differentiatie van huurtoeslaggrenzen.

De aanbevelingen van de commissie-van Bochove zullen een rol spelen bij de evaluatie van de woningwet die eind dit jaar wordt afgerond.

Meer informatie