Op 30 september 2020 is de Regeling voor de ontzorging van kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed gepubliceerd om hen te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave.

Naast sportbedrijven (gelieerd aan gemeente), schoolbesturen, zorg- en cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen behoren ook gemeenten met minder dan 25.000 inwoners tot de doelgroep. Bij elke provincie wordt hiervoor een ontzorgingsloket ingericht. Per provincie is een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor het begeleiden, stimuleren van deze eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij hun opgave en het delen van de opgebouwde kennis.

Aanvraag indienen

Provincies kunnen tussen 1 oktober en 13 november 2020 eenmalig een aanvraag indienen voor deze activiteiten. Dit geld moet uiterlijk 1 januari 2024 zijn besteed.

Ondersteuningsstructuur

De RVO werkt samen met de provincies aan een ondersteuningsstructuur waarin adviseurs beschikbaar komen die met de eigenaren van het maatschappelijk vastgoed aan de slag gaan.

Meer informatie: