Hoe kom je tot samenhangende ondersteuning vanuit werk, inkomen en zorg? Wat is op de verschillende niveaus binnen uw gemeente nodig om integraal werken te realiseren?

Deze vragen staan centraal bij het Ontwikkeltraject Integraal Werken in de Wijk dat Movisie binnenkort start. Hiervoor kunnen zich nog gemeenten aanmelden.

Vraagstuk uit de praktijk

Movisie gaat in met u aan de slag met een vraagstuk dat speelt binnen de praktijk van uw eigen gemeente. Dit kan bijvoorbeeld privacy betreffen, of het overbruggen van cultuurverschillen tussen medewerkers Wmo en Participatie.

Drie bijeenkomsten

Het Ontwikkeltraject omvat drie sessies, de eerste twee bij uw eigen gemeente en de slotsessie is in Utrecht met alle deelnemende gemeenten. 

Meer informatie

In de uitnodiging van Movisie leest u meer over het Ontwikkeltraject en hoe u zich moet aanmelden: