In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op de quarantaineplicht, de Tijdelijke wet testbewijzen, het Dashboard Sociale Impact Corona, gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen, verlenging van de steunprogramma’s en aankomende VNG Dialogen in coronatijd. 

Hieronder leest u een samenvatting van de nieuwsbrief:

Quarantaineplicht

Op 25 mei is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers’ door de Eerste Kamer aangenomen. De wet voorziet in toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de burgemeester bij niet-naleving van de quarantaineplicht.

Tijdelijke wet testbewijzen 

Op 21 mei heeft de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Tijdelijke wet testbewijzen. Deze wet treedt op 1 juni in werking en vanaf 9 juni kunnen activiteiten georganiseerd worden die gebruik maken van toegangstesten.

Gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen

De VNG heeft een handreiking gemaakt over hoe gemeenten zich al kunnen voorbereiden op het evenementenseizoen. Daarbij is mede gebruikgemaakt van een aantal voorbeelden van gemeenten zelf.  

Verlenging steunprogramma’s 

Op 27 mei is bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket opnieuw wordt verlengd. Nog steeds kampen veel inwoners en ondernemers met de gevolgen van de coronamaatregelen. Daarnaast gaat het de goede kant op met het beheersen van de pandemie. En daarmee komt ook een einde aan overheidssteun in zicht. 

Dashboard Sociale Impact Corona 

Vorige week is de tweede versie van het Dashboard Sociale Impact Corona gelanceerd. Het geeft  overheden en andere organisaties inzicht in de sociale gevolgen van de coronacrisis. Lokale gegevens zijn gecombineerd met relevante landelijke data. 

VNG Dialogen in coronatijd

Over het Dashboard Sociale Impact Corona en hoe u de kennis lokaal inzet, zijn 5 webinars gepland. Het eerste is donderdag 3 juni. En op donderdag 17 juni is er een VNG Dialoog over lokale herstelagenda’s.

Meer informatie