In een nieuwe ledenbrief brengen wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom corona. Deze keer: de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tozo, de Tonk, en het vervoer van ouderen naar priklocaties.

  • Boa's ook bevoegd voor handhaving avondklok: Op het verzoek om ook boa’s bevoegd te maken voor handhaving van de avondklok, heeft de minister van JenV in overleg met boa bonden, politie en OM besloten dat boa’s met ingang van maandag 25 januari, 21.00 uur, in domein 1 tijdelijk bevoegd zijn voor handhaving avondklok. 
  • Voorbereiding op Tweede Kamerverkiezingen: Op 17 maart a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Tweede Kamer en de minister van BZK hebben afspraken gemaakt over maatregelen om de verkiezingen op 17 maart zo veilig en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. 
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze Tozo 4 zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Daarnaast kunnen ondernemers vanaf 1 februari 2021 Tozo aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand.
  • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk): Het kabinet heeft de contouren van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend gemaakt. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar.
  • Vervoer van ouderen naar priklocaties: Mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar die nu al gebruikmaken van (gemeentelijke) vervoersvoorzieningen, kunnen deze ook gebruiken om naar een GGD-vaccinatielocatie te reizen.

Meer informatie