In een nieuwe update over de corona-ontwikkelingen gaat de VNG onder meer in op steun voor de horeca, handhaving op coronatoegangsbewijzen, de juridische wijzigingen vanaf 25 september, de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming en de compensatie van meerkosten door corona.

Hieronder leest u een samenvatting van de nieuwsbrief:

Steunpakket horeca

De VNG heeft de minister van Economische Zaken opgeroepen om met een breed steunpakket voor de horeca te komen en hierover op korte termijn duidelijkheid te geven.

Handhaving coronatoegangsbewijzen 

Het kabinet, het Veiligheidsberaad en de VNG hebben afspraken gemaakt over de handhaving op coronatoegangsbewijzen.

Juridische wijzigingen vanaf 25 september 

Vanaf 25 september geldt niet langer de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. In plaats hiervan wordt een coronatoegangsbewijs op een aantal drukke locaties verplicht.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 

Vanwege de positieve ervaringen met digitale beraadslaging en besluitvorming wil de minister van BZK dit permanent mogelijk maken.

Raadsvergaderingen en de nieuwe maatregelen 

Voor volksvertegenwoordigende organen gelden de regels voor het coronatoegangsbewijs niet. Voor raadsvergaderingen in horecagelegenheden moet mogelijk een andere locatie moeten worden gezocht. 

Compensatie corona meerkosten 

Het kabinet stelt € 35 miljoen beschikbaar aan SW-bedrijven voor de meerkosten vanwege corona voor het eerste half jaar 2021. Naar de impact van de coronamaatregelen op de cultuursector wordt onderzoek gedaan.

Wijziging in quarantaineplicht 

Sinds 22 september is er een nieuwe uitzonderingscategorie op de quarantaineplicht voor reizigers uit gebieden met een zeer hoog risico.

Nieuwe inrichting testcapaciteit Testen voor Toegang en aanmeldportaal voor evenementen 

Testaanbieders worden vanaf 11 oktober per afgenomen test betaald, in plaats van de huidige vaste vergoeding. En wij vragen gemeenten om evenementorganisatoren te wijzen op het aanmeldportaal voor evenementen.

Webinars: VNG Dialoog in coronatijd 

Dit najaar staan de volgende onderwerpen op de agenda: evenementen in coronatijd, gemeentelijke herstelagenda’s en de Nederlandse corona-aanpak in internationaal perspectief.

Analyse post-covid herstelplannen

Anne de Baat, oud-gemeentesecretaris, maakt een analyse van gemeentelijke herstelplannen. Hij verzoekt om hem een exemplaar toe te sturen of de naam van een contactpersoon door te geven. En op vng.nl is een serie interviews verschenen over herstel na de coronacrisis.

Meer informatie