In een nieuwe update gaan we onder andere in op de rechterlijke uitspraken inzake de avondklok, het steunpakket welzijn en levensstijl, het afwegingskader demonstratievrijheid, handhaving van ‘click en collect’ winkelen en compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang.

Alle onderwerpen die aan bod komen in deze nieuwsbrief:

  • Rechterlijke uitspraken en spoedwet avondklok
  • Steunpakket welzijn en levensstijl
  • Afwegingskader demonstratievrijheid
  • Handhaving ‘click en collect’
  • Compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang
  • Continuïteitsproblemen in jeugdhulpverlening
  • Voortzetting compensatieregeling jeugdgezondheidszorg in 2021

Meer informatie