In een nieuwe coronaledenbrief gaan we in op de gevolgen van de lockdown. We informeren u onder andere over noodopvang voor kinderen, continuïteit van (jeugd)hulp, opvang dak- en thuislozen, accountantscontrole Tozo, Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten en de compensatie van coronakosten..

Over de actuele ontwikkelingen rond de ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen) om een aantal cruciale sectoren te ontlasten, informeren wij u in een aparte ledenbrief.

Meer informatie