Welke relevante ontwikkelingen zijn er voor gemeenten rond corona? We zetten het voor u op een rij in de 29e coronaledenieuwsbrief. Met daarin onder andere aandacht voor de opening van de buitenschoolse opvang (BSO) en nieuw onderzoek van AEF naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2 2021.

Ook gaan we in op de verdeling en verwerking van eerder toegezegde coronacompensatie en op de gevolgen van coronacompensatie voor de verantwoording over 2020.

We wijzen u op de VNG Dialoog in coronatijd van 22 april, die dit keer gaat over bezoekersmanagement in de openbare ruimte.

Meer informatie