In een nieuwe ledenbrief gaan we in op het extra budget voor ondersteuning van jongeren, de TONK, de start van de VNG Taskforce voor duurzaam herstel van de regionale economie, veelgestelde vragen rond de Twm en de bereikbaarheid van de VNG tijdens de feestdagen.

  • Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd: het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt voor de ondersteuning van jongeren in coronatijd. Op 17 december wordt ook een webinar gehouden over het perspectief voor de jeugd.
  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): op 9 december heeft het kabinet bekend gemaakt € 130 miljoen beschikbaar te stellen voor mensen die in coronatijd in financiële problemen komen. Deze regeling wordt op korte termijn in samenwerking met VNG, Divosa en gemeenten nader uitgewerkt. Het streven is dat gemeenten deze doelgroep vanaf 1 februari kunnen helpen. 
  • VNG Taskforce voor duurzaam herstel regionale economie: de gemeenten willen de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het duurzaam herstel van de economie. De VNG heeft een taskforce onder leiding van wethouder Boaz Adank ingesteld, die zich richt op een duurzaam herstel van de regionale economie.
  • Veelgestelde vragen over de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (Twm): er worden vanuit gemeenten veel vragen gesteld over de Twm. Onze juridische helpdesk beantwoordt graag al uw vragen en inmiddels is er ook een FAQ-lijst op de website van de VNG. Heeft u een andere vraag, dan kunt u die per e-mail stellen via covid19@vng.nl.
  • Bereikbaarheid VNG tijdens feestdagen: het hoofdkantoor van de VNG, inclusief de Juridische helpdesk Twm, is van 25 december tot en met 1 januari gesloten. Wij zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard kunt u uw vragen via het contactformulier blijven insturen. Wij zullen spoedeisende vragen blijven beantwoorden. Andere vragen worden vanaf 4 januari weer beantwoord. Een alternatief is het voorleggen van uw vraag aan collega’s van gemeenten op het VNG-forum corona.

Meer informatie