De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard.  

Vorige week verklaarde de Tweede Kamer het ontwerp-KB wel controversieel. Vandaag kwam de Tweede Kamer hier, tijdens een nieuwe stemming, op terug. Er is een debat aangevraagd om nog deze week over het ontwerp-KB te stemmen in de Tweede Kamer.

Proces ontwerp-KB

Beide Kamers – dus zowel de Eerste als de Tweede Kamer – moeten het ontwerp-KB behandelen. Hierbij bepalen zij elk hun eigen procedure. Als beide Kamers met de voorgestelde datum instemmen, kan de Omgevingswet op de beoogde inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, ingaan. 

Implementatie in volle gang 

Gemeenten werken ondertussen onverminderd door aan de implementatie van de Omgevingswet. De VNG heeft eerder aangegeven uiterlijk in april duidelijkheid over de definitieve inwerkingtredingsdatum willen te krijgen. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet blijft beide Kamers de komende tijd informeren over de voortgang van de implementatie.