Onder de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat, krijgen gemeenten een belangrijke regierol. Wat houdt dit in en wat is daarin belangrijk? In juni organiseren Divosa en de VNG 4 verdiepende sessies per week.

De online sessies bieden gemeenten informatie en inspiratie ter voorbereiding op hun rol in de nieuwe wet.

Voor wie en waarover?

De interactieve sessies van ‘Inburgering in uitvoering’ worden afwisselend georganiseerd voor bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerend professionals van gemeenten. U krijgt actuele informatie over onder andere: naleving, warme overdracht COA - gemeenten, financiën, toezicht en keurmerk, MAP, ELIP, informatievoorziening, inkoop, onderwijsroute, integraal beleid, communicatie met inburgeraars en de rapporten van het pilotprogramma.

Aanmelden

Voor de volgende sessies kunt u zich aanmelden:

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Op de hoogte blijven?

Alle ontwikkelingen rondom de implementatie van de nieuwe Wet inburgering vindt u via vng.nl/inburgering