Het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos biedt een gratis online leeromgeving aan, bedoeld voor (zorg)professionals en vrijwilligers. De cursus biedt inspiratie, kennis, nieuwe inzichten en informatie over het werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Het gaat bijvoorbeeld om hoe je op een cultuur-sensitieve en persoonsgerichte manier een gesprek kunt aangaan. Andere thema’s van de online leeromgeving zijn:

  • elkaar echt begrijpen
  • laaggeletterdheid
  • veerkracht en psychische gezondheid
  • opvoeding en jeugd,
  • gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking.

In de online leeromgeving staan ook inspirerende verhalen van vluchtelingen.

GHOR Nederland en Pharos hebben deze cursus voor deskundigheidsbevordering (mede) ontwikkeld, in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

Meer informatie