Vorige week berichtten we dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de ozb te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen. Het amendement dat dit regelt, blijkt vragen op te roepen.

Dit amendement, ingediend door Kamerlid Omtzigt, wijzigt artikel 220f van de Gemeentewet en werd aangenomen bij de stemmingen in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2019.

Onduidelijkheden

Het amendement bevat onduidelijkheden en roept bij gemeenten veel vragen op, zo blijkt. In de toelichting wordt bijvoorbeeld de suggestie gewekt dat het gebruikersdeel vrijgesteld kan worden. De VNG beraadt zich over de reikwijdte van het amendement, we streven ernaar gemeenten zo spoedig mogelijk nader te informeren.

Geen verplichting

Overigens verplicht het amendement gemeenten niet om voor instellingen van sociaal belang het woningtarief toe te passen: dat is facultatief.

Meer informatie