Onlangs is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin worden harde noten gekraakt over het toeslagenstelsel. Dat is bedoeld om mensen financieel te helpen maar kent een praktijk van terugvorderingen en nabetalingen, met alle gevolgen van dien.

Behalve de onzekerheid die dat voor mensen oplevert, staat het onderzoek ook stil bij de ondoorzichtigheid van het huidige stelsel.

Integrale aanpak en duidelijke oplossing nodig

Dat het kabinet zich nu gaat buigen over maatregelen op korte termijn in aanloop naar een nieuw stelsel, is goed nieuws. Het toeslagenstelsel raakt verschillende onderdelen van het leven: wonen, zorg en kinderen. Het speelt voor veel huishoudens en gezinnen een cruciale rol in hun bestaanszekerheid.

VNG benadrukt samen met Divosa al geruime tijd de weerbarstige praktijk van het huidige toeslagenstelsel. We pleiten voor een integrale aanpak en een duidelijke én eenvoudige oplossing.

Denkt u met ons mee?

De VNG wil nauw betrokken zijn bij de nadere uitwerking van de contouren van een nieuw stelsel. Vanuit de uitvoeringspraktijk willen VNG en Divosa toewerken naar een eenvoudig en duidelijk systeem vanuit de menselijke maat.

Werkt u bij een gemeente en wilt u meedenken over het nieuwe stelsel? Graag iets delen over de uitvoeringspraktijk van het huidige toeslagenstelsel of vanuit het perspectief van uw rol doorpraten naar aanleiding van het IBO Toeslagen? Neem dan contact op met Jeannette de Ridder, senior beleidsadviseur bij de VNG: Jeannette.deRidder@VNG.nl.

Meer informatie