Onderzoekers van de Wageningen Universiteit bekijken speel- en beweegroutes. De uitkomst moet duidelijk maken of dergelijke routes bijdragen aan het buiten spelen en bewegen en aan aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid en een goede sociale interactie in de wijk. 

Het project is bij de wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit aangevraagd door de Branchevereniging Spelen en Bewegen. De speel- en beweegplekken die een gemeente heeft, komen mogelijk beter tot hun recht met dergelijke routes. Anne Koning, voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen hoopt dat er aanbevelingen over speelroutes komen waarmee gemeenten de openbare ruimte optimaal kunnen inrichten voor spelen en bewegen.

Deskundigen

Het onderzoek wordt begeleid door diverse wetenschappers van Wageningen Universiteit. Ook zijn er ervaringsdeskundigen opgenomen in de begeleidingscommissie, te weten: Jeroen Hoyng (kenniscentrum Sport), Christien Pieterse (GGD & JOGG), Daan Bleichrodt (IVN), Frank Hullman (Nijha) en Anne Koning (Branchevereniging Spelen en Bewegen).

Praktische informatie

Het onderzoek duurt tot in 2018 en bestaat uit verschillende deelprojecten. Voor het project is een bedrag van € 35.000,- ter beschikking gesteld door Wageningen Universiteit. Als eerste onderzoeken studenten van het vak health settings (docent: Lenneke Vaandrager) een aantal bestaande speel- en beweegroutes.

Meer informatie