Om zicht te krijgen op de aanpak van ziekteverzuim is een nieuw onderzoek gestart. We vragen alle HR-professionals bij gemeenten en gemeentelijke organisaties hieraan mee te doen.

De Personeelsmonitor gemeenten 2019 toonde aan dat het ziekteverzuim in de sector boven het landelijk gemiddelde ligt (5,8% versus 5,1%). De afgelopen jaren was hierin geen daling te zien. De WSGO, het College voor Arbeidszaken, VNG Risicobeheer en het A&O fonds Gemeenten starten daarom een onderzoek. Ze vinden het van belang dat verzuimpreventie de aandacht krijgt die het verdient mede gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van het gemeentelijke personeelsbestand.

Onderzoek

Doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op het beleid en de uitvoering bij het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim. Regioplan beleidsonderzoek voert het onderzoek uit. In het onderzoek staan vragen over verzuim, de verzuimontwikkeling en de beleids- en procesmatige aanpak in de organisatie. Het is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014 van AEF 'Oppakken en onderhouden: aangrijpingspunten voor het verminderen van het ziekteverzuim bij gemeenten'.

Resultaat

Naar verwachting is het onderzoek in juli afgerond. De rapportage wordt met de sector gedeeld. Het geeft de gemeentelijke sector inzichten en aangrijpingspunten voor een actieve aanpak voor het verlagen van ziekteverzuim, het stimuleren van ziektepreventie en aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van organisaties met een lager ziekteverzuim?

Meedoen

Gemeenten en gemeentelijke organisaties hebben een mail ontvangen met daarin een link naar het onderzoek. De mail is gericht aan de HR-professional. Meedoen aan het onderzoek kan tot en met zondag 25 april.