De Telecommunicatiewet bevat nieuwe verplichtingen voor gemeenten. Ze moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). 2 nieuwe onderzoeken brengen de gevolgen hiervan in kaart voor gemeenten.

Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en aanbieders van bijbehorende faciliteiten hebben op grond van artikel 57 van de Telecomcode recht op toegang tot openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur. Het gaat om de uitrol van kleine antennes met een laag vermogen en klein bereik voor snelle openbare draadloze communicatienetwerken.

Onderzoeken

Mede op aandringen van de VNG zijn er 2 onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van deze wetswijziging:

Cebeon deed onderzoek naar de bestuurlijke en financiële consequenties van de nieuwe wetgeving voor gemeenten. Wanneer is een verzoek nu precies redelijk? Welke extra werkzaamheden en kosten komen er op gemeenten af? En welke kosten kunnen worden verhaald op telecomproviders?

Dialogic onderzocht hoeveel opstelpunten erbij komen voor de nieuwe dekkingsverplichting van 8mbit/s op 98% van het gebied van een gemeente. Hier moeten telecomaanbieders over iets meer dan een een jaar aan voldoen. Ook onderzocht het bureau de verwachte groei in opstelpunten door organische groei en de small cell antennes, waar 5G-netwerken naar verwachting meer gebruik van gaan maken.

Beide onderzoeken zijn tot stand gekomen met betrokkenheid van de VNG en in wisselende samenstelling de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Tilburg en Haarlemmermeer.

Leidraad

Met gemeenten en partners werken we aan een landelijke leidraad die gemeenten maximaal ontzorgt bij de implementatie van de nieuwe wetgeving. Hierdoor hoeven gemeenten niet zelf het wiel uit te vinden en ontstaat er landelijk consistentie in beleid. De leidraad geeft ook inzicht in hoe gemeenten lokale accenten kunnen aanbrengen. We verwachten alle componenten uit deze leidraad, al dan niet gefaseerd per component, uiterlijk eind 2021 / begin 2022 gereed te hebben. Dat is ruim voordat operators verwachten hun verzoeken in te dienen bij het overgrote deel van de gemeenten. Een eerste voorbeeld is al beschikbaar: de voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid.

Meer informatie