Voor het 3e kwartaal is € 51,5 miljoen gereserveerd voor schade en inkomstenderving van de culturele sector. De VNG heeft met het ministerie van BZK afgesproken onderzoek te laten doen over deze periode om beter inzicht te krijgen. Dit is nodig om de gereserveerde middelen ook daadwerkelijk te krijgen.

Ook vragen we in het onderzoek een doorkijk te geven naar Q4.

Eind oktober zullen de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn. Aan de hand daarvan gaat de VNG het gesprek met het ministerie voeren.

We vragen gemeenten om niet te wachten met noodzakelijke uitgaven voor schade en continuering van de culturele sector. 

Meer informatie