Door de Brexit is de samenwerking tussen Europese en Britse lokale en regionale overheden verminderd of beëindigd. Dit geldt ook voor een aantal Nederlandse gemeenten die voorheen met Britse partners samenwerkten. In een onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om deze relaties te herstellen.

Het rapport, in opdracht van het Europees Comité van de Regio’s, verkent de mogelijke manieren voor toekomstige samenwerking tussen lokale en regionale autoriteiten van de EU en het Verenigd Koninkrijk. De studie bespreekt de belangrijkste drijfveren en uitdagingen voor samenwerking die door de Brexit worden opgelegd, evenals de belangrijkste factoren voor het in stand houden of herstellen van verdere samenwerking. 

Goede voorbeelden

Het bevat ook voorbeelden van functionerende samenwerkingskaders en succesvolle bottom-up-initiatieven die lokale en regionale overheden kunnen gebruiken om zelf (weer) te gaan samenwerken met het VK. Zoals de Straits Committee, waarvan de provincie Zeeland deel uitmaakt. Dit is een samenwerkingsverband van kustregio’s rondom de Straat van Dover, dat toeziet op het continueren van kennisdeling en samenwerking rondom de ecologische transitie, economische ontwikkeling, innovatie en jeugd.

Meer informatie