Hoe staat het ervoor met de selectie, deskundigheid, vaardigheden en facilitering van voorzitters en leden van stembureaus? Het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG laten dit onderzoeken.

Coördinatoren verkiezingen van gemeenten worden gevraagd hiertoe een korte online enquête in te vullen. Daarnaast krijgen zij het verzoek een link naar een andere online vragenlijst door te zetten naar hun stembureauleden, het is immers heel belangrijk om ook bij stembureauleden zelf ervaringen uit te vragen. De vragenlijsten worden direct na de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart uitgezet, zo mogelijk in combinatie met de gebruikelijke evaluatie na elke verkiezing.

Interviews en bijeenkomsten

Coördinatoren verkiezingen, stembureauleden en tellers krijgen ook het verzoek om mee te doen aan een interview of een bijeenkomst met een focusgroep. Op deze wijze willen de onderzoekers na de online enquête verdiepende vragen stellen. De focusgroep-bijeenkomsten vinden plaats op 16 april (in Amersfoort) en 23 april (in Breda), een derde datum wordt nog gepland.

Verkiezingsagenda

Het onderzoek vloeit voort uit de vorig jaar gepubliceerde Verkiezingsagenda 2021 van de NVVB en de VNG. Het ministerie van BZK heeft het belang van het doen van onderzoek onderschreven. Bureau Leeuwendaal (bekend met  de praktijk van werving, selectie en opleiding) voert het onderzoek uit en zal de resultaten vertalen naar concrete aanbevelingen voor de praktijk.

Meer informatie

Het onderzoeksrapport wordt eind mei 2019 verwacht, waarna minister Ollongren (BZK) de Kamer informeert. Hieronder de link naar de Verkiezingsagenda van de NVVB en de VNG.