In opdracht van het ministerie VWS onderzoekt expertbureau jb Lorenz de trends en achtergronden van de daling van het aantal pgb's in de Jeugdwet. In de huidige fase vragen de onderzoekers gemeenten om de trends die zij lokaal zien te verrijken met hun informatie, ervaring en beleid.

Dat het aantal kinderen met een budget in de Jeugdwet is gedaald, is bekend. Het onderzoek richt zich dan ook op de vraag of de daling is te verklaren door het landelijk beleid, de decentralisatie of door lokale ontwikkelingen.

Analyse van de ontwikkelingen

Het onderzoek is gestart op op basis van de gegevens van SVB over 2015 tot en met 2019. Er is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van het aantal kinderen met een pgb in de Jeugdwet. Ook is gekeken naar de hoogte en de ontwikkelingen van de budgetten en de bestedingen hierop.

Lokale verschillen

Een belangrijk deel van de landelijke daling kunnen de onderzoekers verklaren, maar vanaf 2017 ontstaan er lokale verschillen. Zo zijn er gemeenten waarbij het aantal kinderen met een budget toeneemt (in sommige gevallen met meer dan 30%) en er zijn gemeenten waar het aantal kinderen met een budget sterk afneemt.

Enquête en webinar

Het invullen van een vragenlijst is de eerste stap van de huidige fase van het onderzoek. Vervolgens zouden de onderzoekers van jb Lorenz graag met u en andere gemeenten tijdens een webinar van 2 uur in gesprek gaan over dit beeld, hierbij zullen zowel de cijfers als de onderwerpen uit de vragenlijst aanbod komen.

Geanonimiseerde input

U ontvangt van jb Lorenz, indien gewenst, uw eigen trends in de ontwikkeling van uw gemeente. Hierbij laten wij ook zien in welke mate u afwijkt van het landelijk beeld. De input wordt geanonimiseerd in de rapportage. Dat betekent dat uw gemeente in ons onderzoeksrapport niet met naam en toenaam genoemd wordt. Het invullen van de enquete kost ongeveer 10 minuten.

Link naar de enquête