Armoede in Nederland is een hardnekkig probleem dat de kwaliteit van leven voor circa 1 miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Onderzoeksbureaus CPB en SCP analyseerden beleidsopties om de stijgende armoede tegen te gaan.

Het rapport 'Kansrijk armoedebeleid' bevat:

  • Een analyse van veertig beleidsopties om de stijgende armoede tegen te gaan.
  • Bijna dertig beleidsopties die armoede op de lange termijn bestrijden

Analyse is gespreksstof voor gemeenten

VNG is blij met rapport omdat het ervaringen uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk staaft met feiten en cijfers. De analyse van de verschillende beleidsopties voor het bestrijden van armoede zijn gespreksstof voor onze leden en voor onze gesprekken met het Rijk en politieke partijen.

Het rapport benadrukt onderwerpen en voorzien ze van oplossingsrichtingen waar wij al langer aandacht voor vragen zoals:

  • vereenvoudiging van het toeslagenstelsel
  • intergenerationele armoede
  • werkende armen
  • armoede onder kinderen

Meer informatie